prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Urejen prazgodovinski plato v Radencih

04.05.2020.

V okviru projektnih aktivnosti je Občina Radenci uredila prazgodovinski plato, ki predstavlja prehodno točko za ureditev in postavitev prazgodovinskega interpretativnega poučnega poligona “Prehistory Adventure”.

Na platoju se nahaja šest velikih kosov peščenjaka, ki predstavljajo šest prazgodovinskih obdobij, razdeljenih na kameno dobo in dobe kovin. Kameno dobo delimo na starejšo, srednjo in mlajšo, dobe kovin pa so bakrena, bronasta in železna. Največji peščenjak predstavlja starejšo kameno dobo, najmanjši pa najmlajše obdobje prazgodovine, torej železno dobo. Med kamni izstopa model glajene kamnite sekire, ki je najdena na območju občine ter je značilna za mlajšo kameno dobo.

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo