prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša visokošolska in znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ki v letu 2019 praznuje svojo stoletnico. Združuje kar 23 fakultet in 3 umetniške akademije z več kot 400 različnimi študijskimi programi. Danes jo obiskuje več kot 40.000 študentov, ki se na svojo poklicno pot pripravljajo v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, število programov pa zagotavlja pestrost izbire in osebnega izpopolnjevanja.

Univerza v Ljubljani ponuja »drugi dom« več kot 3.500 raziskovalcem, ki s svojo dejavnostjo pomembno pripomorejo k razvoju različnih znanosti, strok in umetnosti. Njihovi dosežki odmevajo tudi v svetovni strokovni javnosti, saj se Univerza v Ljubljani na Times-ovi lestvici uvršča med zgornje 3% in po Šanghajski lestvici med 500 najuspešnejših raziskovalnih univerz na svetu.

Že od vsega začetka je članica Univerze tudi Filozofska fakulteta. Številni programi se posvečajo humanističnim in družboslovnim vedam, virom kritičnega vrednotenja današnje družbe in njenega razvoja, vloge človeka v svetu in oblikovanja človeka kot posameznika. Kot vse članice Univerze v Ljubljani tudi Filozofska fakulteta sodeluje na številnih domačih in mednarodnih projektih, znanje, pridobljeno z raziskavami, pa vključuje v svoj pedagoški proces.

Med številnimi vedami, ki proučujejo človeka in njegov vpliv na svet, je tudi arheologija. Kot samostojna akademska disciplina se na Univerzi v Ljubljani poučuje že od leta 1923/24. Današnji Oddelek za arheologijo pri izobraževanju poudarja interdisciplinarnost in celosten pristop k razumevanju preteklosti ter njenega vpliva na sedanjost. Študenti, med katerimi so pogosto tudi študentje iz tujine, se med drugim spoznajo z uporabo različnih naravoslovnih metod v arheologiji, z arheologijo krajine ter z različnimi metodološkimi pristopi k proučevanju preteklosti in njihovimi izzivi. Poseben pomen se posveča varovanju in promociji kulturne dediščine. Študente so že med študijem pogosto vključeni v raziskovalne projekte, v sklopu katerih Oddelek sodeluje z različnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami. S svojo raziskovalno dejavnostjo Oddelek skrbi za razvoj arheološke metodologije, pridobivanje novih podatkov in njihovo vrednotenje, vpeljavo novih tehnologij v arheologijo ter znanstveno interpretacijo preteklosti na podlagi čim širšega nabora različnih pristopov in virov. Sodelovanje Oddelka pri domačih in mednarodnih projektih, povezanih z zaščito in promocijo kulturne dediščine, v javnosti pomaga utrjevati zavest, da preteklost in dediščina nista le stvar preteklosti, temveč del našega vsakdana, ki ga pomembno sooblikujeta. Prav mednarodna dejavnost in poudarjena interdisciplinarnost sta Oddelek za arheologijo Univerze v Ljubljani v letu 2017 po QS World Universities Ranking uvrstili med 200 najboljših arheoloških oddelkov na svetu..
 

Splošne informacije in kontakti:


Vloga partnerja v projektu: Projektni partner
Naziv organizacije: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Država: Slovenija
Pravni zastupnik:red. prof. dr. Roman Kuhar
Telefon: +386 (0)1 241 10 00
E-mail: info@ff.uni-lj.si
Web: www.ff.uni-lj.si

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo