prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Predavanje “The Neanderthal Trail: Developing A Cultural Route/ Pot neandertalca: razvoj kulturne rute”

10.05.2019.

Dne 9. maja 2019 v Galeriji Arheološkega muzeja v Zagrebu je potekala strokovna edukacija v okvirju projekta “Prehistory Adventure - izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino”.

Strokovna edukacija je bila sestavljena iz dveh kratkih predstavitev na temo prazgodovinskih rut in zaščite jame Vindija. Predavanje dr.sc. Ivora Jankovića z Inštituta za antropologijo Zagreb pod nazivom “The Neanderthal Trail: Developing A Cultural Route/ Put neandertalaca: razvoj kulturne rute” je predstavilo idejo o razvoju turistične kulturne rute, ki bi temeljila na bogatih najdiščih iz obdobja srednjega paleolitika na Hrvaškem po vzoru certificiranih kulturnih rut, ki jih priznava Svet Evrope. Poleg najslavnejšega hrvaškega najdišča, Hušnjakovo brdo pri Krapini, bi jama Vindija igrala odločilno vlogo kot mesto najmlajših neandertalcev v Evropi.

Sledila je predstavitev g. Sanjina Mihelića, direktorja zagrebškega Arheološkega muzeja, partnerja v projektu »Prehistory Adventure«, ki se je temeljilo na vprašanjih, povezanih z jamo Vindija. Predavanje “Protecting and Preserving A Neanderthal Cave Site: An Appeal to Save Vindija Cave/ Zaščita in ohranjanje neandertalske jame: Apel k reševanju jame Vindija“ je zainteresirane seznanilo z aktualnim stanjem tega najdišča in izjemnim pomenom Vindije. V predstavitvi so bila predstavljena tudi prizadevanja številnih znanstvenikov, pa tudi lokalnega prebivalstva, da se mesto ustrezno zaščiti in predstavi, zlasti s projektom “Prehistory Adventure“.

Predstavitvi je sledila razprava o reševanju jame Vindija s sklicevanjem na pozitivne primere iz evropske prakse.

 

Medijske objave:

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo