prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Občina Zreče

Občina Zreče meri 67 km2 in se po površini uvršča med srednje velike slovenske občine. Je izrazito turistično – industrijska občina. Ti dve panogi sta tu vodilni, enakovredni in skupaj dobro sodelujeta. Občina šteje 6500 prebivalcev in ponuja kar 4000 delovnih mest. Občina se je odločila, da bo sledila trajnostnim oblikam turizma in prav zato pristopa tudi k različnim projektom, ki so naravnani trajnostno.

O prvih naselitvah na Zreškem področju dokazujejo številne arheološke najdbe na Brinjevi gori in na Gračiču. Prve pisane vire o usodi naših krajev v zgodnjem srednjem veku imamo šele iz konca 10. stoletja, ko je bilo Zreško področje razdeljeno na več cerkvenih in posvetnih gospostev. Od gradov je bil nekoč najpomembnejši Zreški grad Freudenberg, ki je stal na hribu pod Brinjevo goro.

V Zrečah se je zelo zgodaj začelo razvijati žagarstvo, mlini, glažute, trgovina z lesom, manjši rudniki in predvsem kovaštvo, ki se je po 1. Svetovni vojni razvilo v pravo kovaško industrijo. Danes dajejo mestu pečat razvito gospodarstvo v podjetjih Unior d.d., Unitur d.o.o., Weiler abrasives d.o.o., in GKN Driveline Slovenija d.o.o. ter kmetijstvo, pomemben dejavnik gospodarske rasti pa je tudi razvoj malega gospodarstva v občini.

Turizem je postal v zadnjih desetletjih ena najpomembnejših gospodarskih panog v občini Zreče, saj sta se razvila Klimatsko-turistični center Rogla na 1.500 m nadmorske višine in termalno zdravilišče Terme Zreče, prav tako pa se je v Zrečah razvijala zasebna turistična ponudba in tako danes ponudbo dopolnjujejo še številni drugi ponudniki, kot so zasebni hoteli, izletniške in turistične kmetije, apartmaji in gostišča.
 

Splošne informacije in kontakti:


Vloga partnerja v projektu: Projektni partner
Naziv organizacije: Občina Zreče
Naslov: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Država: Slovenija
Pravni zastupnik:mag. Boris Podvršnik, župan
Telefon: +386 (03) 757 17 00
E-mail: info@zrece.eu
Web: www.zrece.si

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo