prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Občina Radenci

Občina Radenci je bila ustanovljena leta 1994 in s površino 34,1 km² spada med manjše občine v Republiki Sloveniji. V Občini Radenci živi cca 5.200 prebivalcev.

Prostor občine določajo meje, ki so jih postavili ljudje. Občina je umeščena v večje naravne enote med ravnico ob reki Muri, Slovenskimi goricami in Ščavniško dolino. Na zahodu meji Občina Radenci na Občino Gornja Radgona, na jugu na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, na vzhodu pa na Občino Križevci. Severno mejo v naravi predstavlja reka Mura, kjer se zemljišče Občine Radenci, zaradi premikov reke Mure v preteklosti, razprostira tudi na desno stran reke Mure in tukaj meji Občina Radenci na sosednjo Republiko Avstrijo, Občino Tišina ter Mestno občino Murska Sobota.

Pokrajina je znana po termalnih in mineralnih vrelcih. Voda je podelila Radencem status zdraviliškega kraja. Bolj radovedni iskalci zdravja se lahko napotijo po Poti med vrelci življenja, kjer bodo spoznali Petanjski vrelec, Železni vrelec, Črno mlako …

Prebivalci občine živijo v 22 naseljih lokalne skupnosti, središče občine pa so Radenci. Najvišja točka v občini leži na 312 m nadmorske višine, to je na Kapelskem Vrhu, pri cerkvi Sv. Magdalene. Na platoju pred cerkvijo je najlepša razgledna ročka v občini, saj pogled z južne strani seže do Sljemena pred Zagrebom, na jugozahodu do Donačke gore in Boča, proti zahodu pa do Pohorja in po Muri navzgor do Alp v Avstriji. V smeri jugovzhoda se pogled odpira v širni svet Panonske nižine, vse do Blatnega jezera na Madžarskem. Še najbolje je občino doživeti počasi - peš ali s kolesom po Atilovi poti, po Poti traminca, po poti Svetega Martina ali po kolesarski poti Mura-Drava.

Zdraviliški park v Radencih je dragocena kulturna dediščina kraja in je uvrščen v Register nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije. Njegovi zametki segajo v 70 leta 19. stoletja, ko so na območju zdravilišča zgradili več objektov in je dr. Karl Henn na zgornji terasi zdravilišča zasnoval parkovno ureditev. Kasneje ta del parka poimenujejo Senčni park, ki je zasejan s smrekami. Okrog leta 1936 doživi zdraviliški park kar nekaj sprememb, ki jih realizira vrtna oblikovalka Ilse Fischerauer. Severno od nasada smrek je zasnovala Sončni park ter geometrijsko ureditev z izrazito odprto zasnovo in dodanimi vodnimi motivi. Zdraviliški park se je skozi zgodovino spreminjal zaradi prenove starih in graditve novih objektov. Leta 2008 je močno neurje z orkanskim vetrom uničilo 75% parka. Danes se park počasi obnavlja. Park postaja prostor druženja in v njem so vse pogosteje organizirani različni turistični in kulturni dogodki.

Splošne informacije in kontakti:


Vloga partnerja v projektu: Projektni partner
Naziv organizacije: Občina Radenci
Naslov: Radgonska cesta 9, 9252 Radenci
Država: Slovenija
Pravni zastupnik:Roman Leljak, župan
Telefon: +386 (0)2 566 96 10
E-mail: obcina@radenci.si
Web: www.radenci.si

Vir fotografij: Monografija Občine Radenci, 2018.

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo