prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

O projektu

Projekt “Prehistory Adventure - izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino” se izvaja v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška za obdobje 2014. - 2020. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega fonda za regionalni razvoj (EFRR) v višini 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 720.289,93 EUR.

Cilj je na pustolovski način ohraniti in obiskovalcem približati arheološko dediščino in znanje o prazgodovini, s čemer bo zaščitena kulturna in naravna dediščina dobila novo zanimivo zeleno vsebino in tako vzpodbudila njen dolgoročni gospodarski prispevek. Skupni cilj projekta je aktiviranje prazgodovinskih potencialov in vključitev 3 področij kulturne dediščine v ponudbo trajnostnega turizma (EŠD 889 - ZREČE, 946 - RADENCI in Z-1078– DONJA VOĆA) ter ureditev 2 pristopov k zaščiteni dediščini (RADENCI, DONJA VOĆA).

SKUPNI ČEZMEJNI PRODUKT –integralni »Prehistory Adventure« turistični produkt, bo na izkustven način z vsebinami spoznavanja prazgodovinskih obdobij prevetril obstoječo turistično ponudbo na področju različnih področij kulturne dediščine. Preko drugačne, nove interpretacije prazgodovinske dediščine bo projekt obiskovalca popeljal po 5. različnih regijah programskega območja in mu ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje človeške zgodovine. Aktivirani prazgodovinski potenciali bodo izhodišče za nov integralni produkt ter pilotni primeri novodobnih metod interpretacije prazgodovine. Prikazana bo primerjava med večjimi arheološkimi najdišči (M. TUROPOLJA, ZREČE, DONJA VOĆA) in posamičnimi najdbami (RADENCI, AMZ, M. TUROPOLJA; ARHEOLOGIJA), predstavljen razvoj človeka od neandertalca do železnodobnega človeka (VSI PARTNERJI) ter različni vidiki prazgodovinskega življenja (prazgodovinsko ognjišče, obredi, prehranska in oblačilna kultura, časovni trak itd.). Prazgodovinske lokacije so v projektnih aktivnostih vključene kot aktivator pristnejšega doživljanja prazgodovinskega obdobja. Z ureditvijo dostopnosti ob zavarovan prostor oz. materialno najdbo se bo hkrati povečala zaščita samega najdišča oz. najdbe (vodene poti obiskovalcev). Projekt bo preko trajnostnega turizma povezoval znanje, prazgodovinsko dediščino in znamenitosti na pameten (IKT), avanturističen in poučen način. Aktiviral se bo ekonomski potencial arheološke znanosti in prazgodovine.

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo