prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Muzej Turopolja

Muzej Turopolja je avtohtoni muzej in ena od vodilnih kulturnih ustanov na širšem območju Velike Gorice. Današnja zgradba Muzeja Turopolja je nekdanje središče Plemenite občine Turopoljske, tako imenovani Turopoljski grad. Zgrajena je sredi 18. stoletja zraven mestnega parka v središču Velike Gorice.

Od ustanovitve, leta 1960, Muzej Turopolja zbira in ohranja arheološke, etnografske, umetniške, kulturne in zgodovinske materiale z ozemlja Turopolja. Poleg zbiranja in ohranjanja materialnih predmetov, se muzej ukvarja tudi z varstvom, ohranjanjem in promocijo nematerialne dediščine (ljudski običaji in pesmi, tradicionalne veščine in obrti).

Muzej organizira številne programe in dogodke, kateri so financirani s strani Mestne občine Velika Gorica, Zagrebške županije in Ministrstva kulture. V vseh svojih programih (Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja, Perunfest u dvorcu Lukavcu, Ladanje u kuriji Modić – Bedeković, Dane europske baštine, razstave, delavnice, predavanja Matice hrvatske ogranka Velike Gorice) skozi vsebino vključuje vse starostne skupine. Muzej publiko in koristnike želi osveščati o pomenu materialne in nematerialne kulturne dediščine ter jih čim več vključiti v delo kot predavatelje, informatorje in so-kreatorje različnih programov.

V okviru projekta „Prehistory Adventure“, Muzej Turopolja načrtuje postavitev razstave »Življenje ob veliki reki – Bronasta doba Turopolja«, ki bo temeljila na rezultatih arheoloških raziskav na večih najdiščih iz bronaste dobe v Turopolju ter organiziranje predavanj in delavnic. Izobraževalno-populističke delavnice na temo modeliranja glinenih posod bodo povdarile rekonstrukcijo tehnike izdelave posod v bronasti dobi. Praktični del delavnic bo nadgrajen s strokovnimi predavanji. Vsebina delavnic bo prilagojena šolarjem ter širši zainteresirani javnosti.
 

Splošne informacije in kontakti:


Vloga partnerja v projektu: Projektni partner
Naziv organizacije: Muzej Turopolja
Naslov: Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
Država: Hrvaška
Pravni zastupnik:Margareta Buškupić Čurla, ravnateljica
Telefon: +385 (0)1 6221 325
E-mail: muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr
Web: www.muzej-turopolja.hr

Partnerji

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo