prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Pravila privatnosti

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine pristupom aplikaciji Prehistory Adventure prihvaćate sve rizike koji nastaju njenim korištenjem te prihvaćate da ćete njen sadržaj upotrebljavati isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Naš informatički sustav zaštićen je tehničkim mjerama od neovlaštenog pristupa, izmjene, širenja, gubljenja i brisanja Vaših podataka.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju, pristajete na ova Pravila.

Molimo imajte na umu da prikupljene podatke možemo koristiti u brojne druge standardne svrhe (npr. mjerenje uporabe naše aplikacije).

Sve naše online aktivnosti su u skladu s relevantnim propisima.

Partneri

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo