prehistory adventure logo
illustration rocks
  • IZABERITE JEZIK:
interreg logo

Arheološki muzej u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu sljednik je nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove u hrvatskom glavnom gradu, osnovane 1836. Tek 1939. g. Arheološki odjel postaje samostalnim muzejom, a 1945. g. seli u palaču Vranyczany-Hafner na Zrinskom trgu 19, gdje je i današnje sjedište Muzeja.

Muzejski fundus danas broji više od 450.000 različitih artefakata, prikupljenih iz različitih izvora. U prvim godinama i desetljećima najveći dio spomeničke građe Muzej je pribavljao kupovinom ili poklonima. Već osamdesetih godina 19. stoljeća Muzej započinje i sa sustavnim arheološkim iskopavanjima u različitim hrvatskim krajevima, a upravo su danas terenska istraživanja glavni izvor prikupljanja relevantne spomeničke građe. U novije vrijeme, uz sustavna istraživanja i radove na prezentaciji kompleksa rimske arhitekture u Ščitarjevu kod Zagreba i u Varaždinskim Toplicama, stručnjaci Muzeja vode istraživanja na Žumberku, zatim u Stenjevcu kod Zagreba, kao i na drugim lokalitetima u kontinentalnim djelovima Hrvatske, poglavito u široj zagrebačkoj regiji.

Bogati muzejski fundus podjeljen je u odgovarajuće muzejska zbirkame. Pretpovijesna, Antička (grčki i rimski spomenici) i Srednjovjekovna zbirka slijede uobičajeni kronološki sustav. Muzej međutim posjeduje i Egipatsku zbirku, jedinu takve vrste u ovim prostorima, kao i Numizmatičku zbirku, jednu od najvećih takvih zbirki u Europi i svijetu. Jedinstvenu je pak muzejska kolekcija etruščanskih spomenika. Najpoznatiji i svakako najdragocjeniji je glasovita Zagrebačka lanena knjiga (Liber linteus Zagrabiensis), rukopis s najdužim sačuvanim tekstom etruščanskog jezika i jedini očuvani primjerak lanene knjige u čitavom antičkom svijetu, zajedno sa zagrebačkom mumijom.

Za projekt “Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” najzanimljivija je Pretpovijesna zbirka koja sadrži skoro 78.000 predmeta. Jedna je od najvećih i najcjelovitijih zbirki takva sadržaja u ovom dijelu Europe. Raznorodna građa pruža uvid u razvoj i slijed kultura pretpovijesnih razdoblja u rasponu od 2.500.000 godina, od paleolitičkog (starije kameno doba), neolitičkog (mlađe kameno doba), zatim eneolitičkog (bakreno doba), kao i više faza brončanog doba, pa do starijeg, odnosno mlađeg željeznog doba. Najstariji su nalazi paleolitičkih kamenih alatki, jezgara i strugala upravo iz Vindije, koji datiraju u razdoblje srednjeg kamenog doba - musterijena, a izrađivali su ih neandertalci (Homo sapiens neandertalensis). Treba izdvojiti mnoge značajne nalaze, primjerice bogatu keramičku zbirku vučedolske kulture, brončane i zlatne predmete brojnih pronađenih skupnih nalaza (ostava), te druga raznorodna građa, koja karakterističnim stilskim osobinama i načinom izradbe predstavlja dragocjen izvor podataka o životu stanovništva u brončanom dobu. Posebno su značajni ostaci materijalne kulture Japoda, koji su u okviru zbirke izdvojeni u zasebnu cjelinu. U sklopu Stalnog postava Pretpovijesne zbirke izložen je tek djelić ukupnog bogatstva, približno 2000 različitih predmeta, složenih po prije spomenutim pretpovijsenim razdobljima.
 

Opće informacije i kontakti:


Uloga partnera u projektu: Projektni partner
Naziv organizacije: Arheološki muzej u Zagrebu
Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 10000 Zagreb
Država: Hrvatska
Pravni zastupnik: Sanjin Mihelić, ravnatelj
Telefon: +385 (0)1 4873 000
E-mail: amz@amz.hr
Web: www.amz.hr

Partneri

republika slovenija služba vlade logo
rh ministarstvo logo